ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 81 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 2 trang 81 VBT Toán 5 tập 1

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu) :

Mẫu: \(\underbrace {32,1:10}_{3,21} \,\, và \,\,\underbrace {32,1 \times 0,1}_{3,21}\)

a)  \(\underbrace {4,9:10}_{........}\,\, và \,\,\underbrace {4,9 \times 0,1}_{...........}\)

b)  \(\underbrace {246,8:100}_{.............}\,\, và \,\,\underbrace {246,8 \times 0,01}_{..............}\)

c) \(\underbrace {67,5:100}_{................}\,\, và \,\, \underbrace {67,5 \times 0,01}_{..............}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Mẫu: \(\underbrace {32,1:10}_{3,21} = \underbrace {32,1 \times 0,1}_{3,21}\)

a)\(\underbrace {4,9:10}_{0,49}=\underbrace {4,9 \times 0,1}_{0,49}\)

b)  \(\underbrace {246,8:100}_{2,468}=\underbrace {246,8 \times 0,01}_{2,468}\)

c) \(\underbrace {67,5:100}_{0,675}=\underbrace {67,5 \times 0,01}_{0,675}\)

 

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 81 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1