ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 80 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 1 trang 80 VBT Toán 5 tập 1

Tính nhẩm:

a) 27,4 : 10 = ………………

8,5 : 10 = ………………

b) 145,3 : 100 = ………………

90,36 : 100 = ………………

c) 6,09 : 10 = ………………

0,23 : 10 = ………………

d) 17,35 : 1000 = ………………

863,2 : 1000 = ………………

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 27,4 : 10 = 2,74

8,5 : 10 = 0,85

b) 145,3 : 100 = 1,453

90,36 : 100 = 0,9036

c) 6,09 : 10 = 0,609

0,23 : 10 = 0,023

d) 17,35 : 1000 = 0,01735

863,2 : 1000 = 0,8632

 

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 80 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1