ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 36 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 2 trang 36 VBT Toán 5 tập 1

Đúng ghi Đ, Sai ghi S :

a) \(54km^2 < 540 ha\)

b) \(71ha > 80 000m^2\)

c) \(\displaystyle 5{m^2}\,8d{m^2} = 5{8 \over {10}}{m^2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: \(54km^2= 5400ha\). Mà \(5400ha > 540ha\)

Do đó: \(54km^2 > 540ha\)

Vậy \(54km^2 < 540 ha\) là sai.

Ghi S. 

b) \(71ha = 710 000m^2\). Mà: \(710 000m^2 > 80000m^2\)

Do đó: \(71ha> 80 000m^2\)

Ghi Đ

c) \(5m^2 8dm^2 = 5m^2 + 8dm^2 = 5\dfrac{8}{100} m^2\)

Do đó \(\displaystyle 5{m^2}\,8d{m^2} = 5{8 \over {10}}{m^2}\) là sai.

Ghi S.

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 36 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON