ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 41 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 4 trang 41 VBT Toán 5 tập 1

Biết rằng \(\dfrac{3}{{5}}\) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Diện tích trồng nhãn của xã đó là:

\(\displaystyle 6:{3 \over 5} = 10\;(ha)\)

\(10ha = \,100\;000\,({m^2})\)

Hoặc: \(6 :3 \times 5 = 10\;(ha)\)

\(10ha = \,100\;000\,({m^2})\)

Đáp số: \(100 \;000m^2\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 41 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF