ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 37 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 2 trang 37 VBT Toán 5 tập 1

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm (>; <; =)

4cm2 7mm2 ........47mm2

2m2 15dm2 ..…   m2

5dm2 9cm2 ............. 590cm2

260ha ...........260km2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

4cm2 7mm2 > 47mm2

2m2 15dm2 = \(2\frac{{15}}{{100}}\)m2

5dm2 9cm2 < 590cm2

260ha < 260km2

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 37 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF