ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 36 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 1 trang 36 VBT Toán 5 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a)

7ha = .......m2

16ha = ........m2

1km2 = ........ha

40km2 = .........ha

\(\frac{1}{{10}}\) ha =..........m2

\(\frac{1}{{4}}\) ha =............m2

\(\frac{1}{{100}}\) km2=.........ha

\(\frac{2}{{5}}\) km2=...........ha

b)

40 000m2 = ..........ha

2600ha = .........km2

700 000m2 = .........ha

19 000ha = .........km2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

7ha = 70 000m2

16ha = 160 000m2

1km2 = 100 ha

40km2 = 4000ha

1/10ha = 1000 m2

1/4ha = 2500 m2

1/100km2= 1 ha

2/5km2= 40 ha

b)

40 000m2 = 4 ha

2600ha = 26 km2

700 000m2 = 70 ha

19 000ha = 190 km2

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 36 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF