YOMEDIA
NONE

Nhân với 10,100,1000...., Chia cho 10,100,1000....


Hoc247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 4 bài học Nhân với 10, 100, 1000 ... và Chia cho 10, 100, 1000 ...​ . Bài học gồm các phần kiến thức cần nhớ, giải bài tập SGK cùng một số bài tập minh họa nhằm giúp các em có thể chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp cũng như có thể ôn tập một dễ dàng. Hy vọng bài học này sẽ giúp các em học tập thật tốt.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1. a) 35 x 10 = ?

        35 x 10 = 10 x 35 

                    = 1 chục x 35 = 35 chục = 350

Vậy : 35 x 10 = 350.

Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó.

b) Ngược lại, từ  35 x 10 = 350

               ta có:  350 : 10 = 35.

Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.

2. Tương tự, ta có :

a) 35 x 100 = 3500                  b) 35 x 1000 = 35000

    3500 : 100 = 35                      35000 : 1000 = 35

3. Nhận xét chung :

  • Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000 ... ta chỉ việc thêm một, hai, ba ... chữ số 0 vào bên phải số đó.
  • Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... cho 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba ... chữ số 0 ở bên phải số đó.

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Tính nhẩm

a) 18 × 10                           82 × 100                            256 × 1000

    18 × 100                         75 × 1000                          302 × 10

    18 × 1000                       19 × 10                              400 × 100

b) 9000 : 10                        6800 : 100                        20020 : 10

   9000 : 100                       420 : 10                            200200 : 100

   9000 : 1000                     2000 : 1000                       2002000 : 1000

Hướng dẫn giải:

  • Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc thêm một, hai, ba, ... chữ số 0 vào bên phải số đó.
  • Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, .... cho 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên phải số đó.

a) 18 × 10 = 180             82 × 100 = 8200              256 × 1000 = 256000

18 × 100 = 1800             75 × 1000 = 75000           302 × 10 = 3020

18 × 1000 = 18000         19 × 10 = 190                  400 × 100= 40000

b) 9000 : 10 = 900          6800 : 100 = 68              20020 : 10 = 2002

9000 : 100 = 90              420 : 10  =42                  200200 : 100 = 2002

9000 : 1000 = 9              2000 : 1000 = 2              2002000 : 1000 = 2002

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

          300kg = ... tạ                      70kg = ... yến

Cách làm :                                      800kg = ... tạ

Ta có:  100kg =  1 tạ                      300 tạ = ... tấn

Nhẩm: 300 : 100 = 3                     120 tạ = ... tấn

Vậy:    300kg = 3 tạ                       5000kg = ... tấn

                                                     4000g = ... kg

Hướng dẫn giải:

  • Ta làm các câu còn lại tương tự như ví dụ mẫu.

70kg = 7 yến                                120 tạ = 12 tấn

800kg = 8 tạ                                 5000kg = 5 tấn 

300 tạ = 30 tấn                             4000g = 4kg

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính nhẩm

a) 32 × 10                           24 × 100                            357 × 1000

    32 × 100                         66 × 1000                          754 × 10

    12 × 1000                       27 × 10                              300 × 100

b) 90 : 10                            3400 : 100                          7020 : 10

    800 : 100                         560 : 10                             2500 : 100

    6000 : 1000                      4000 : 1000                       38000 : 1000

Hướng dẫn giải:

a) 32 × 10 = 320                            24 × 100 = 2400                          357 × 1000 = 357000

    32 × 100 = 3200                        66 × 1000 = 66000                       754 × 10 = 7540

    12 × 1000 = 12000                     27 × 10 = 270                             300 × 100 = 30000

b) 90 : 10 = 9                                 3400 : 100 = 34                          7020 : 10 = 702

    800 : 100 = 8                             560 : 10 = 56                              2500 : 100 = 25

    6000 : 1000 = 6                         4000 : 1000 = 4                           38000 : 1000 = 38

Bài 2: Tính

a) 56 x 100 : 10

b) 290 x 1000 : 100 ;

c) 45 x 100 : 10 ;

d) 80000 : 1000 x 10.

Hướng dẫn giải:

  • Thực hiện các phép tính nhân, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 56 x 100 : 10 = 5600 : 10 = 560

b) 290 x 1000 : 100 = 290000 : 100 = 2900

c) 45 x 100 : 10 = 4500 : 10 = 450

d) 80000 : 1000 x 10 = 80 x 10 = 800.

Hỏi đáp về Nhân với 10,100,1000... và Chia cho 10,100,1000 ...

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF