YOMEDIA
NONE

Biểu thức có chứa hai chữ


Hoc247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 4 bài học Biểu thức có chứa hai chữ. Bài học gồm các phần kiến thức cần nhớ, giải bài tập SGK cùng một số bài tập minh họa nhằm giúp các em có thể chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp cũng như có thể ôn tập một dễ dàng. Hy vọng bài học này sẽ giúp các em học tập thật tốt.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Ví dụ : Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được ... con cá. Em câu được ... con cá. Cả hai anh em câu được ... con cá.

Số cá câu được có thể là :

a + b là biểu thức có chứa hai chữ.

  • Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức a + b.
  • Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là một giá trị của biểu thức a + b.
  • Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là một giá trị của biểu thức a + b.

Mỗi lần thay chữ số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b.

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Tính giá trị của c+d nếu

a) c = 10 và d = 25;             b) c = 15cm và d = 45cm.

Hướng dẫn giải:

  • Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

a) Nếu c = 10 và d = 25 thì c+d = 10+25 = 35.

b) Nếu c = 15cm và d = 45cm thì c+d = 15cm+45cm = 60cm.

Bài 2: a−b là biểu thức có hai chữ số. Tính giá trị của a−b nếu

a) a = 32 và b = 20;       

b) a = 45 và b = 36 ; 

c) a = 18m và b = 10m. 

Hướng dẫn giải:

  • Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

a) Nếu a = 32 và b = 20 thì a−b = 32−20 = 12;

b) Nếu a = 45 và b=36b=36 thì a−b=45−36=9a−b=45−36=9 ;

c) Nếu a = 18m và b = 10m thì a−b = 18m−10m = 8m.

Bài 3: a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ

Viết giá trị biểu thức vào ô trống (theo mẫu):

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a x b

36

 

 

 

a : b

4

 

 

 

Hướng dẫn giải:

  • Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a x b

36

112 

360 

 700

a : b

4

 7

10 

Bài 4: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống

a

300

3200

24 687

54 036

b

500

1800

63 805

31 894

a + b

 

 

 

 

 b + a

 

 

 

 

Hướng dẫn giải:

  • Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

a

300

3200

24 687

54 036

b

500

1800

63 805

31 894

a + b

800

5000

88 492

85 930

b + a

800

5000

88 492

85 930

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính giá trị của m+n nếu

a) m = 20g và n = 45g;             b) m = 10m và n = 35m.

Hướng dẫn giải:

  • Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

a) Nếu m = 20g và n = 45g thì m +n = 20+45 = 65g.

b) Nếu m = 10m và n = 35m thì m+n = 10+35 = 45m.

Bài 2: Tính giá trị của p - q nếu 

a) p = 34 và q = 25;       

b) p = 40 và q = 29; 

c) p = 27m và q = 10m. 

Hướng dẫn giải:

  • Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

a) Nếu p = 34 và q = 25 thì p - q = 34 - 25 = 9;

b) Nếu p = 40 và q = 29 thì p - q = 40 - 29 = 11;

c) Nếu p = 27m và q = 10m thì p - q = 27 - 10 = 17m.

Hỏi đáp về Biểu thức có chứa hai chữ

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF