YOMEDIA
NONE

Tính chất giao hoán của phép cộng


Mời quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 4 tham khảo bài học Tính chất giao hoán của phép cộng. Bài học được Hoc247 biên soạn với đầy đủ nội dung bám sát chương trình Toán lớp 4, bao gồm phần kiến thức cần nhớ, hướng dẫn giải bài tập SGK. Bên cạnh đó, nhằm giúp cho các em học sinh củng cố bài tập tốt hơn, Hoc247 còn biên soạn thêm nội dung Bài tập minh họa. Hy vọng với bài học này sẽ giúp các em học tập thật tốt bài Tính chất giao hoán của phép cộng.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau :

a

20

350

1208

b

30

250

2764

a + b

20 + 30 = 50

350 + 250 = 600

1208 + 2764 = 3972

b + a

30 + 20 = 50

250 + 350 = 600

2764 + 1208 = 3972

Ta thấy giá trị của a + b và b + a luôn bằng nhau, ta viết :

                          a + b = b + a

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Nêu kết quả tính

a) 468 + 379 = 847                        

    379 + 468 = ...                              

b) 6509 + 2876 = 9385

    2876 + 6509 = ...

c) 4268 + 76 = 4344

    76 + 4268 = ...

Hướng dẫn giải:

  • Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

                                           a + b = b + a

a) 468 + 379 = 847

    379 + 468 = 847 

b) 6509 + 2876 = 9385

    2876 + 6509= 9385

c) 4268 + 76 = 4344

    76 + 4268 =4344

Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm

a) 48 + 12 = 12 + ...                                

    65 + 297 = ... + 65                                    

    .... + 89 = 89 + 177                                   

 b) m + n = n + ...

     84 + 0 = ... + 84

     a + 0 = ... + a = ...

Hướng dẫn giải:

  • Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

                                    a + b = b + a

a) 48 + 12 = 12 + 48                               

    65 + 297 = 297 + 65

    177 + 89 = 89 + 177   

 b) m + n = n + m

     84 + 0 = 0 + 84 

     a + 0 = 0 + a = a

Bài 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm

a) 2975 + 4017 ... 4017 + 2975                 

    2975 + 4017 ... 4017 + 3000                     

    2975 + 4017 ... 4017 + 2900                     

b) 8264 + 927 ... 927 + 8300

    8264 + 927 ... 900 + 8264

    927 + 8264 ... 8264 + 927

Hướng dẫn giải:

  • Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

                           a + b = b + a

  • Nếu b > c thì a + b > a + c.
  • Nếu b < c thì a + b < a +c. 

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975                 

    2975 + 4017 < 4017 + 3000 (Vì 2975 < 3000)

    2975 + 4017 > 4017 + 2900 (Vì 2975 > 2900)                

b) 8264 + 927 < 927 + 8300 (Vì 8264 < 8300)

    8264 + 927 > 900 + 8264 (Vì 927 > 900)

    927 + 8264 = 8264 + 927.

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm

a) 35 + 15 = 15 + ...                                

    67 + 135 = ... + 67                                    

    .... + 25 = 25 + 250                                   

 b) p + q = q + ...

     56 + 0 = ... + 56

     m + 0 = ... + m = ...

Hướng dẫn giải:

  • Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

                                    a + b = b + a

a) 35 + 15 = 15 + 35                               

    67 + 135 = 135 + 67

    250 + 25 = 25 + 250   

 b) p + q = q + p

     56 + 0 = 0 + 56 

     m + 0 = 0 + m = m

Bài 2: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm

a) 2785 + 3000 ... 3000 + 2785                 

    3010 + 5115 ... 5115 + 3100                     

    2575 + 4107 ... 4107 + 2500                     

b) 6264 + 925 ... 925 + 6300

    8260+ 915 ... 900 + 8260

    225 + 8260 ... 8260 + 225

Hướng dẫn giải:

  • Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

                           a + b = b + a

  • Nếu b > c thì a + b > a + c.
  • Nếu b < c thì a + b < a +c. 

a) 2785 + 3000 = 3000 + 2785                  

    3010 + 5115 < 5115 + 3100 (Vì 3010 < 3100)                   

    2575 + 4107 > 4107 + 2500 (Vì 2575 > 2500)                   

b) 6264 + 925 < 925 + 6300 (Vì 6264 < 6300)

    8260 + 915 > 900 + 8260 (Vì 915 > 900)

    225 + 8260 = 8260 + 225 

Hỏi đáp về Tính chất giao hoán của phép cộng

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF