YOMEDIA
NONE

Chia một tích cho một số


Để giúp các em học sinh lớp 4 chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp cũng như có thể ôn tập lại bài học một cách dễ dàng hơn. Hoc247 xin giới thiệu đến các em bài học Chia một tích cho một sốBài học được biên soạn đầy đủ nội dung gồm phần kiến thức cần nhớ và hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ 

a) Tính và so sánh giá trị của các biểu thức :

(9 × 15) : 3                            9 × (15 : 3)                            (9 : 3) × 15

Ta có :         (9 × 15) : 3 = 135 : 3 = 45 

                   9 × (15 : 3) = 9 × 5 = 45 

                   (9 : 3) × 15 = 3 × 15 = 45

Vậy :           (9 × 15) : 3 = 9 x (15 : 3) = (9 : 3) × 15

b) Tính và so sánh giá trị của các biểu thức :

                   (7 x 15) : 3 và 7 x (15 : 3)

Ta có :         (7 x 15) : 3 = 105 : 3 = 35 

                   7 × (15 : 3) = 7 × 5 = 35 

Vậy :             (7 x 15) : 3 = 7 x (15 : 3) 

Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Tính bằng hai cách

a) (8 × 23) : 4 ;                   b) (15 × 24) : 6.

Hướng dẫn giải:

  • Cách 1: Thực hiện tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
  • Cách 2: Áp dụng cách chia một số cho một tích :

Khi chia một tích cho một số, ta có thể lấy một thừa số  chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

                               (a × b) : c = a : c × b = a × b : c

a) Cách 1 :  (8 × 23) : 4 = 184 : 4 = 46

    Cách 2 :  (8 × 23) : 4 = (8 : 4) × 23 = 2 × 23 = 46

b) Cách 1: (15 × 24) : 6 = 360 : 6 = 60

    Cách 2: (15 × 24) : 6 = 15 × (24 : 6) = 15 × 4 = 60.

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 × 36 ): 9

Hướng dẫn giải:

  • Ta thấy 36 chia hết cho 9, do đó để thực hiện phép tính (25 × 36 ) : 9 ta có thể lấy 25 nhân với phép chia 36 : 9.

(25 × 36) : 9 = 25 × (36 : 9) = 25 × 4 = 100

Bài 3: Một cửa hàng có 55 tấm vải, mỗi tấm dài 30m30m. Cửa hàng đã bán được 1515 số vải. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải:

  • Tính số mét vải cửa hàng có ta lấy độ dài của một tấm vải nhân với số tấm vải.
  • Tính số mét vải cửa hàng đã bán ta lấy số mét vải cửa hàng có chia cho 55.

Bài giải

Số mét vải cửa hàng có là :

           30×5 = 150 (m)

Cửa hàng đã bán số mét vải là :

           150 : 5 = 30 (m)

             Đáp số: 30m vải.

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính bằng hai cách

a) (15 x 28) : 5 ; 

b) (56 x 13) : 8.

Hướng dẫn giải:

a) Cách 1 : (15 x 28) : 5 = 420 : 5 = 84

    Cách 2 : (15 x 28) : 5 = (15 : 5) x 28 = 3 x 28 = 84

b) Cách 1 : (56 x 13) : 8 = 728 : 8 = 91

    Cách 2 : (56 x 13) : 8 = (56 : 8) x 13 = 7 x 13 = 91.

Bài 2: Một cửa hàng có 6 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được \(\frac{1}{6}\) số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Bài giải

Số mét vải cửa hàng đó bán được là:

(30 × 6) : 6 = 30 (m)

Đáp số: 30 (m)

Hỏi đáp về Chia một tích cho một số

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON