YOMEDIA
NONE

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0


Mời quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 4 tham khảo bài học Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. Bài học được Hoc247 biên soạn với đầy đủ nội dung bám sát chương trình Toán lớp 4, bao gồm phần kiến thức cần nhớ, hướng dẫn giải bài tập SGK. Bên cạnh đó, nhằm giúp cho các em học sinh củng cố bài tập tốt hơn, Hoc247 còn biên soạn thêm nội dung Bài tập minh họa. Hy vọng với bài học này sẽ giúp các em học tập thật tốt bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a)       320 : 40 = ?

           320 : 40 = 320 : (10 × 4)

                         = 320 : 10 : 4

                         = 32 : 4

                         = 8

             

320 : 40 = 8

Nhận xét :  320 : 40 = 32 : 4.

Khi thực hiện phép chia 320 : 40, ta có thể cùng xóa một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

b)        32000 : 400 = ?

            32000 : 400 = 32000 : (100 × 4)

                         = 32000 : 100 : 4

                         = 320 : 4

                         = 80

32000 : 400 = 80

Nhận xét :  32000 : 400 = 320 : 4.

Khi thực hiện phép chia 32000 : 400, ta có thể cùng xóa hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

c) Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba, ... chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Tính

a) 420 : 60                            b) 85000 : 500

    4500 : 500                            92000 : 400

Hướng dẫn giải:

  • Khi thực hiện phép chia số tận cùng là các chữ số 0, ta có thể xóa cùng một, hai, ba … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

a) 420 : 60 = 42 : 6 = 7                            

    4500 : 500 = 45 : 5 = 9                            

b) 85000 : 500 = 850 : 5 = 170

    92000 : 400 = 920 : 4 = 230

Bài 2: Tìm x

a) x × 40 = 25600 ;                     

b) x × 90 = 37800.

Hướng dẫn giải:

  • x ở vị trí thừa số chưa biết nên để tìm xx ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Cách giải:

a) x × 40 = 25600         

    x = 25600 : 40                          

    x = 640                                            

b) x × 90 = 37800

    x = 37800 : 90

    x = 420

Bài 3: Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi

a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

b) Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng  thì cần mấy toa xe loại đó?

Hướng dẫn giải:

  • Để tìm số toa xe ta lấy tổng số tấn hàng chia cho số tấn hàng mỗi toa xe chở được.

Bài giải

a) Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

                    180 : 20 = 9 (toa)

b) Nếu mỗi toa xe chở 30 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

                    180 : 30 = 6 (toa)

          Đáp số: a) 9 toa xe ;

                    b) 6 toa xe.

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính (theo mẫu)

Mẫu : 120 : 40 = 120 : (10 x 4) = 120 : 10 : 4 = 12 : 4 = 3

a) 350 : 50 ;

b) 48000 : 600 ; 

c) 65000 : 500.

Hướng dẫn giải:

a) 350 : 50 = 350 : (10 x 5) = 350 : 10 : 5 = 35 : 5 = 7 ;

b) 48000 : 600 = 48000 : (100 x 6) = 48000 : 100 : 6 = 480 : 6 = 80 ; 

c) 65000 : 500 = 65000 : (100 x 5) = 65000 : 100 : 5 = 650 : 5 = 130.

Bài 2: Có 13 xe nhỏ chở được 46 800 kg hàng và 17 xe lớn chở được 71 400 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki- lô-gam hàng?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Bài giải

Số xe lớn và xe nhỏ có là:

17 + 13 = 30 (xe)

Trung bình số ki – lô – gam hàng một xe chở được là:

(46800 + 71400) : 30 = 3940 (kg)

Đáp số: 3940 (kg)

Hỏi đáp về Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF