YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: 100 trừ đi một số


Học 247 xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 2 bài 100 trừ đi một số. Bài giảng này bao gồm chi tiết các dạng Toán, bên cạnh đó sử dụng các bài tập minh hoạ kèm theo lời giải chi tiết cho các em tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Đặt tính thẳng hàng.

- Thực hiện phép trừ 100 với một số theo thứ tự các hàng lần lượt từ phải sang trái.

Dạng 2: Nhẩm

- Trừ nhẩm các số tròn chục bằng cách trừ số chục

- Viết vào kết quả một chữ số 0

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề

- Tìm cách giải của bài toán: Chú ý bài toán có các từ khóa “ít hơn“; “còn lại“... thì thường sử dụng phép toán trừ để tìm lời giải.

- Trình bày bài toán.

- Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải

Trừ 100 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 2

Tính nhẩm (theo mẫu):

100 - 20 =

100 - 70 =

100 - 40 =

100 - 10 =

Phương pháp giải

Mẫu: 100 - 20 =?

Nhẩm: 10 chục - 2 chục = 8 chục

Vậy: 100 - 20 = 80

Hướng dẫn giải

100 - 20 = 80

100 - 70 = 30

100 - 40 = 60

100 - 10 = 90

Bài 3

Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 hộp sữa, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 24 hộp sữa. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu hộp sữa ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số hộp sữa mà buổi chiều bán được ta lấy số hộp sữa bán được buổi sáng trừ đi 24 hộp.

Hướng dẫn giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số hộp sữa là:

100 - 24 = 76 (hộp sữa)

Đáp số: 76 hộp sữa

Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính và tính: 100 - 4

Hướng dẫn giải

Vậy 100 - 4 = 96

Câu 2: Nhẩm 100 - 70

Hướng dẫn giải

100 = 10 chục

Nhẩm: 10 chục - 7 chục = 3 chục.

Vậy 100 - 70 = 30

Câu 3: Một bác nông dân thu hoạch được 100kg ngô. Lượng khoai bác thu hoạch được ít hơn lượng ngô là 15kg. Hỏi bác thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam khoai?

Hướng dẫn giải

Bác thu hoạch được số ki-lô-gam khoai là:

100 - 15 = 85 kg

Đáp số: 85kg.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF