YOMEDIA
NONE

11 trừ đi một số: 11-5


Học 247 xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 2 nội dung bài 11 trừ đi một số: 11-5. Bài giảng được biên soạn đầy đủ và chi tiết, đồng thời được trình bày một cách logic, khoa học sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức một cách dễ dàng.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Đặt tính rồi tính: 11 - 5

1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6, nhớ 1.

1 trừ 1 bằng 0

Vậy 11 - 5 = 6

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Tính

- Đặt tính thẳng hàng.

- Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái, khi hàng đơn vị của số bị trừ không đủ để trừ thì em cần thực hiện phép trừ có nhớ.

Dạng 2: Xây dựng phép toán và tìm kết quả.

- Viết phép tính theo các dữ liệu của đề bài đã cho.

- Thực hiện phép tính để tìm giá trị của kết quả.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề

- Tìm cách giải của bài toán: Chú ý các từ khóa “tất cả“; “còn lại“... để sử dụng phép toán phù hợp trong giải toán.

- Trình bày bài toán.

- Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 9 + 2 =     8 + 3 =     7 + 4 =     6 + 5 =

2 + 9 =     3 + 8 =     4 + 7 =     5 + 6 =

11 - 9 =     11 - 8 =     11 - 7 =     11 - 6 =

11 - 2 =     11 - 3 =     11 - 4 =     11 - 5 =

b) 11 - 1 - 5 =     11 - 1 - 9 =     11 - 1 - 3 =

11 - 6 =     11 - 10 =     11 - 4 =

Phương pháp giải

Nhẩm kết quả của các phép cộng; phép trừ 11 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 9 + 2 = 11     8 + 3 = 11     7 + 4 = 11     6 + 5 = 11

2 + 9 = 11      3 + 8 = 11      4 + 7 = 11      5 + 6 = 11

11 - 9 = 2      11 - 8 = 3      11 - 7 = 4      11 - 6 = 5

11 - 2 = 9      11 - 3 = 8      11 - 4 = 7      11 - 5 = 6

b) 11 - 1 - 5 = 5      11 - 1 - 9 = 1      11 - 1 - 3 = 7

11 - 6 = 5      11 - 10 = 1      11 - 4 = 7

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 11 và 7;     b) 11 và 9;     c) 11 và 3.

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 4

Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số quả bóng bay Bình còn lại ta lấy số quả bóng có ban đầu trừ đi số quả bóng đã cho.

Hướng dẫn giải

Bình còn lại số quả bóng bay là:

11 - 4 = 7 (quả bóng)

Đáp số: 7 quả bóng bay.

Bài tập minh họa

Câu 1: Phép trừ có số bị trừ là 11 và số trừ là 9. Hiệu của phép toán đó có giá trị là…….

Hướng dẫn giải

Hiệu của hai số là:

11 - 9 = 2

Số cần điền vào chỗ chấm là 2

Câu 2: Có 11 quyển vở, em dùng hết 4 quyển vở. Hỏi em còn lại bao nhiêu quyển vở?

Hướng dẫn giải

Em còn lại số quyển vở là:

11 - 4 = 7 (quyển vở)

Đáp số: 7 quyển vở.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON