YOMEDIA
NONE

Toán 2 Bài: 12 trừ đi một số: 12-8


Bài học 12 trừ đi một số: 12 - 8 dưới đây đã được Học 247 tóm tắt lại hệ thống kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Tính

- Đặt tính thẳng hàng.

- Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái, khi hàng đơn vị của số bị trừ không đủ để trừ thì em cần thực hiện phép trừ có nhớ.

Dạng 2: Xây dựng phép toán và tìm kết quả.

- Viết phép tính theo các dữ liệu của đề bài đã cho.

- Thực hiện phép tính để tìm giá trị của kết quả.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề

- Tìm cách giải của bài toán: Chú ý các từ khóa “tất cả“; “còn lại“... để sử dụng phép toán phù hợp trong giải toán.

- Trình bày bài toán.

- Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 9 + 3 =     8 + 4 =     7 + 5 =     6 + 6 =

   3 + 9 =      4 + 8 =     5 + 7 =     12 - 6 =

  12 - 9 =     12 - 8 =     12 - 7 =

  12 - 3 =     12 - 4 =     12 - 5 =

b) 12 - 2 - 7 =     12 - 2 - 5 =     12 - 2 - 6 =

   12 - 9 =     12 - 7 =     12 - 8 =

Phương pháp giải

Nhẩm tìm kết quả của các phép tính rồi điền vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 9 + 3 = 11     8 + 4 = 12     7 + 5 = 12     6 + 6 = 12

   3 + 9 = 11      4 + 8 = 12     5 + 7 = 12     12 - 6 = 6

  12 - 9 =  3     12 - 8 = 4     12 - 7 = 5

  12 - 3 = 9      12 - 4 = 8     12 - 5 = 7

b) 12 - 2 - 7 = 3     12 - 2 - 5 = 5     12 - 2 - 6 = 4

   12 - 9 = 3     12 - 7 = 5     12 - 8 = 4

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 12 và 7;     b) 12 và 3;     c) 12 và 9.

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép trừ rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 4

Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh ?

Phương pháp giải

Muốn tìm quyển vở bìa xanh ta lấy số quyển vở ban đầu trừ cho số quyển vở bìa đỏ.

Hướng dẫn giải

Số quyển vở bìa xanh là:

12 - 6 = 6 (quyển)

Đáp số: 6 quyển.

Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính và tính 12 - 8

Hướng dẫn giải

Vậy phép toán đã cho có giá trị bằng 4

Câu 2: Phép trừ có số bị trừ là 12 và số trừ là 9. Hiệu của phép toán đó có giá trị là…….

Hướng dẫn giải

Hiệu của hai số là:

12 - 9 = 3

Số cần điền vào chỗ chấm là 3

Câu 3: Có 12 quyển vở, em dùng hết 4 quyển vở. Hỏi em còn lại bao nhiêu quyển vở?

Hướng dẫn giải

Em còn lại số quyển vở là:

12 - 4 = 8 (quyển vở)

Đáp số: 8 quyển vở.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF