YOMEDIA

Hỏi đáp về Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) - Đại số 9

Trong quá trình học bài Toán 9 Bài 1 Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (137 câu):

ZUNIA12
 • Thùy Trang Cách đây 4 năm

  Câu 1 . Phân tích đa thức thành nhân tử

  a. x - 3

  b. x2 - 5

  c. x2 - \(2\sqrt{3}\) . x +3

  d. x2 + \(2\sqrt{7}\) . x +7

  e. 8 + \(2\sqrt{15}\)

  f. 10 - \(2\sqrt{21}\)

  g. 1 + \(\sqrt{3}\) +\(\sqrt{5}\) +\(\sqrt{15}\)

  n . 14 + \(6\sqrt{15}\)

  16/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Duy Quang Cách đây 4 năm

  M=\(x^2-5x+y^2+xy-4y+2014\)

  Với giá trị nào của x,y thì M đạt GTNN?Tìm GTNNđó

  29/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh Cách đây 4 năm

  Phân tích đa thức thành nhân tử:

  a, x4 + 2x3 - 16x2 - 2x + 15.

  18/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh Cách đây 4 năm

  Phân tích đa thức thành nhân tử ;

  a, x3 - 2x2 - x cộng 2.

  18/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 4 năm

  Phân tích đa thức thành nhân tử ;

  a, x3 - 2x2 - x cộng 2.

  b, 2x2 cộng xy - y2.

  c, x3 - 6x2 cộng 16.

  18/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh Cách đây 4 năm

  Cho (P)y=-x2/4 và (d)y=mx-2m-1 tìm tọa độ tiếp điểm của (P) và (d)

  29/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh Cách đây 4 năm

  Cho phương trình : x2 - mx - 7m +2 = 0

  a) Giai phương trình với m = 1 .

  b) Tìm m để phương trình có nghiệm x = 1 .

  c) Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm trái dấu .

  d) Tìm m đểphương trình có nghiệm .

  e) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm = nhau , tìm 2 nghiệm đó.

  29/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 4 năm

  Phân tích đa thức thành nhân tử : \(x\left(y+z\right)^2+y\left(x+z\right)^2+z\left(x+y\right)^2-4xyz\)

  30/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Tiên Cách đây 4 năm

  Phân tích đa thức thành nhân tử x(x+1)(x+2)(x+3)+1

  30/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 4 năm

  Bạn nào phân tích hộ mình từ n(n+1)(n+2)(n+3) + 2 thành (n2 +3n +2)2 +1

  HELPPP

  30/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Le Cách đây 4 năm

  Phân tích đa thức thành nhân tử

  a) x2 + 4x – y2 + y

  b) 3x2 + 6xy+ 3y2- 3z2

  c) X2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2

  d) 2x2 + 4x – 2 - 2y2

  e) 2xy – x2 – y2 + 16

  f) 2x – 2y – x2 + 2xy – y2

  g) x4 + 4

  h) x3 + 2x2 + 2x +1

  30/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Trà Cách đây 4 năm

  Phân tích: \(3a^2y-6ay^2\)

  31/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • sap sua Cách đây 4 năm

  Cho prababol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = mx + 1

  a. chứng minh (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B

  b. tìm giá trị của m để tam giác AOB có diện tích bằng 3

  21/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang Cách đây 4 năm

  Cho a,b,c là các số dương thỏa mãn b2+c2\(\le\)a2 .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

  \(P=\dfrac{1}{a^2}\left(b^2+c^2\right)+a^2\left(\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}\right)\)

  21/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 4 năm

  phân tích đa thức thành nhân tử:(a-x)y^3-(a-y)x^3+(x-y)a^3

  31/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 4 năm

  Bài 1.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 48)

  Cho một nửa đường tròn đường kính AB. Điểm M chạy trên nửa đường tròn. Kẻ MH vuông góc với AB tại H. Đặt MH = x

  a) Chứng minh rằng hai tam giác AHM và MHB đồng dạng

  b) Chứng minh rằng \(AH.BH=MH^2\)

  c) Khi M chuyển động thì x thay đổi, do đó tích \(AH.BH\) cũng thay đổi theo. Kí hiệu tích \(AH.BH\) bởi P(x) có phải là một hàm số của biến số x hay không ? Viết công thức biểu thị hàm số này ?

  10/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu Cách đây 4 năm

  Bài 6 (Sách bài tập - tập 2 - trang 47)

  Biết rằng nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn được tính bởi công thức :

                                        \(Q=0,24RI^2t\)

  trong đó Q là nhiệt lượng tính bằng calo, R là điện trở tính bằng ôm (\(\Omega\)), I là cường độ dòng điện tính bằng ampe (A), t là thời gian tính bằng giây (s)

  Dòng điện chạy qua một dây dẫn có điện trở \(R=10\Omega\) trong thời gian 1 giây.

  a) Hãy điền các số thích hợp vào bảng sau :                            

       I(A)        1        2       3       4
   Q (calo)        

   

  b) Hỏi cường độ của dòng điện là bao nhiêu thì nhiệt lượng tỏa ra bằng 60 calo ?

   

  10/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 4 năm

  cho phương trình: mx2 - 2(m +1) + m - 4 = 0

  a. tìm các giá trị của m để pt có 2 nghiệm

  b. tìm một hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m

  #lề: mk lm đc câu a rùiii còn câu b thôiii =)))

  22/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh Cách đây 4 năm

  Cho pt:x^2-2mx+2m-2=0(1).m là tham số

  1) tìm m để pt(1) có 2 nghiệm phân biệt

  2)khi pt(1)có 2 nghiệm x1, x2 và m thuộc Z. CM:

  X1^3+x2^3-10.(x1+x2)+12m^2chia hết cho 6

  22/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 4 năm
  Bài 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 46)

  Cho hàm số \(y=3x^2\)

  a) Lập bảng tính các giá trị của y ứng với các giá trị của x lần lượt bằng \(-2,-1,-\dfrac{1}{3},0,\dfrac{1}{3},1,2\)

  b) Trên mặt phẳng tọa độ xác định các điểm mà hoành độ là giá trị của x còn tung độ là giá trị tương ứng của y đã tìm ở câu a), (chẳng hạn, điểm \(A\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)\))

  10/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 4 năm
  Bài 1 (Sách bài tập - tập 2 - trang 46)

  Biết rằng hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông. Giả sử x là độ dài của cạnh hình lập phương

  a) Biểu diễn diện tích toàn phần S (tức là tổng diện tích của 6 mặt) của hình lập phương x

  b) Tính các giá trị của S ứng với các giá trị của x cho trong bảng dưới đây rồi điền vào ô trống 

  x \(\dfrac{1}{3}\) \(\dfrac{1}{2}\) 1 \(\dfrac{3}{2}\) 2 3
  S            

  c) Nhận xét sự tăng, giảm của S khi x tăng

  d) Khi S giảm đi 16 lần thì cạnh x tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

  e) Tính cạnh của hình lập phương : khi \(S=\dfrac{27}{2}cm^2\); khi \(S=5cm^2\)

  10/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang Cách đây 4 năm

  Giúp mình với ạ​

  Câu II (2,0 điểm)

  1). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol (P) có phương trình y = 1/4x2 và đường thẳng (d) có phương trình y = ax + b. Xác định a,b để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 và cắt (P) tại điểm có hoàn độ bằng – 2.

  2) Giải phương trình: 4x4 – 5x2 + 1 = 0

  22/02/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Hong Cách đây 4 năm

  Phân tích đa thức thành nhân tử:

  a, \(1-a\sqrt{a}\)

  b, \(x-2\sqrt{x-1}\)

  04/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 4 năm

  Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn : a+b+c =3 Chứng minh rằng: a2 +b2 +c2 +abc \(\ge\)4.

  22/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 4 năm

  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = \(\dfrac{x^4+2x^2+2}{x^2+1}\)

  22/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON