ON
ADMICRO

Hỏi đáp về Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - Hình học 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 7 Hình chóp đều và hình chóp cụt đều, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (2164 câu):

 • thanh duy Cách đây 2 năm

  c/m:\(\dfrac{a^4+b^4}{2}\)\(\ge\)\(ab^3+a^3b-a^2b^2\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  hà trang Cách đây 2 năm

  tìm các nghiệm tự nhiên (x,y) của hương trình:

  \(\left(x^2+4y^2+28\right)^2=17\left(x^4+y^4+14y^2+49\right)\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vàng Cách đây 2 năm

  tìm các nguyện tự nhiên (x,y) của phương trình:

  \(\left(x^2+4y^2+28\right)^2=17\left(x^4+y^4+14y^2+49\right)\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long Cách đây 2 năm

  Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng dơn vị gấp 2 lân chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số của số đó thì được số mới lớn hơn chữ số ban đầu 370 đơn vi. Tìm số ban đầu!!!

  Giup mik vs

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu Cách đây 2 năm

  Nếu \(\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}=1\) và a,b là các số thực khác 0 và 2a + 3ab -2b khác 0 .Gía trị của biểu thức \(P=\dfrac{a-2ab-b}{2a+3ab-2b}\)= ...

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi E, F là hình chiếu của H trên AB, AC. Qua A vẽ đường thẳng vuông góc EF cắt BC tại M. Chứng minh: AM là trung tuyến của tam giác ABC.

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy tiên Cách đây 2 năm

  Cho biểu thức: \(A=\dfrac{x}{2x+2}+\dfrac{x^2+1}{2-2x^2}\)

  a) Giá trị nào của x thì biểu thức A có nghĩa.

  b)Rút gọn A

  c)Tìm x để A=\(\dfrac{1}{2}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 năm

  \(\dfrac{x+1}{x+2}:\left(\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\right)\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 2 năm

  Chứng minh với mọi số a và b lớn hơn 0, ta luôn được:

  \(\left(a+b\right)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)\ge4\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi E,F lần lượt là trung điểm của AB và BC

  a. Tư giác ADEC là hình j

  B.Gọi F là điểm đối xứng của E qua D. Cm AFEC là hình bình hành

  C. CF cắt AE và AB lần lượt tại M và K. DM cắt AC tại N. ADEN là hình chữ nhật

  D. Cm: Diện tích FKB = 4diện tích FKD

  Giúp mk với mk đang cần gấp chỉ cần giải câu d) thôi còn câu a,b,c khỏi giải

  Please

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC óc trung tuyến AM . Trên AM lấy điểm I sao cho : AI = 4MI . Đường thẳng BI cắt AC ở P . Tính tỉ số : \(\dfrac{PC}{PA}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 2 năm

  Giai phuong trinh

  a,\(\dfrac{1}{x^2+9x+20}+\dfrac{1}{x^2+11x+30}+\dfrac{1}{x^2+13x+42}=\dfrac{1}{18}\)

  31/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 2 năm

  Cho biểu thức: C= \(\dfrac{x}{2x-2}+\dfrac{x^2+1}{2-2x^2}\)

  a. Tìm x để biểu thức C có nghĩa

  b. Rút gọn biểu thức C

  c. Tìm gtri của x để biểu thức có gtri -0,5

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 2 năm

  Cho a,b,x,y thỏa mãn \(\dfrac{x^4}{a}+\dfrac{y^4}{b}=\dfrac{1}{a+b}\) và x2+y2=1. cmr \(\dfrac{x^{2006}}{a^{1003}}+\dfrac{x^{2006}}{a^{1003}}=\dfrac{2}{\left(a+b\right)^{1003}}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh Cách đây 2 năm

  CMR

  \(\dfrac{1}{4+1^4}+\dfrac{3}{4+3^4}+....\dfrac{2n-1}{4+\left(2n-1\right)^4}=\dfrac{n^2}{4n^2+1}\)

  với mọi n nguyên dương

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm

  Cho biểu thức A= \(\left(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{6x+3}{x^3+1}-\dfrac{2}{x^2-x+1}\right):\left(x+2\right)\)

  với x khác -1,-2

  a, Rút gọn A

  b, Tìm x để A>1

  c, Tìm GTLN của biểu thức P=A.B với B=\(\dfrac{x^3-x^2+x}{\left(x+1\right)^2}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 2 năm

  cho \(A=\dfrac{1}{b^2+c^2-a^2}+\dfrac{1}{c^2+a^2-b^2}+\dfrac{1}{a^2+b^2-c^2}\)Rút gọn biểu thức A biết a+b+c=0

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Trí Cách đây 2 năm

  cho A=\(\dfrac{1}{b^2+c^2-a^2}+\dfrac{1}{c^2+a^2-b^2}+\dfrac{1}{a^2+b^2-c^2}\)

  rut gon A biet a+b+c=0

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 2 năm

  Cho biểu thức \(A=\dfrac{x^2+x}{x^2-2x+1}:\left(\dfrac{x+1}{x}+\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{x^2-2}{x^2-x}\right)\)

  a. Tìm x để A>2

  b. Tìm GTNN của A khi x>1

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 2 năm

  \(\dfrac{1}{\left(x^2-x\right)}+\dfrac{1}{x^2-3x+2}+\dfrac{1}{x^2-5x+6}+\dfrac{1}{\left(x^2+x\right)}=-1\)

  Giúp mình với. help me now

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Choco Choco Cách đây 2 năm

  giải pt

  \(\dfrac{1}{x^2-2x+2}+\dfrac{2}{x^2-2x+3}=\dfrac{6}{x^2-2x+4}\)

  31/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy tiên Cách đây 2 năm

  Tìm x để phân thức sau xác định:

  A= \(\dfrac{x+6}{x-2}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 2 năm

  Giải phương trình?:

  a) A=\(\dfrac{x+1}{x^2+x+1}-\dfrac{x-1}{x^2-x+1}=\dfrac{3}{x\left(x^4+x^2+1\right)}\)

  b) B=\(\dfrac{1}{x^2+9x+20}+\dfrac{1}{x^2+11x+30}+\dfrac{1}{x^2+13x+42}=\dfrac{1}{18}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Trí Cách đây 2 năm

  x^2+3x+A với A thuộc R

  tìm A để A chia hết cho ( x+5)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 2 năm

  Cho \(x+y=1\) Tính giá trị biểu thức : \(3\left(x^2+y^2\right)-2\left(x^3+y^3\right)\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)