ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - Hình học 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 7 Hình chóp đều và hình chóp cụt đều, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (2164 câu):

 • hi hi Cách đây 2 năm

  \(\dfrac{9}{\sqrt{x-19}}+\dfrac{16}{\sqrt{y-5}}+\dfrac{25}{\sqrt{z-91}}=24-\sqrt{x-19}-\sqrt{y-5}-\sqrt{z-91}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Phương Khanh Cách đây 2 năm

  Tìm GTNN của

  a) \(A=\dfrac{\left(x+100\right)^2}{x}\)

  b) \(B=\dfrac{\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^6-\left(x^6+\dfrac{1}{x^6}\right)-2}{\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^3+\left(x^3+\dfrac{1}{x^3}\right)}\) với x > 0

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 2 năm

  Tứ giác ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của AD, AB.

  a/ CMR \(EF\le\frac{AB+CD}{2}\)

  b/ Tứ giác ABCD có điều kiện gì thì \(EF=\frac{AB+CD}{2}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 2 năm

  Cho x+y+z=0. Tính P=\(\dfrac{x^2}{yz}\)+\(\dfrac{y^2}{zx}\)+\(\dfrac{z^2}{xy}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 2 năm

  Rút gọn bằng cách thay số bằng chữ

  2\(\dfrac{1}{317}\).\(\dfrac{3}{111}-\dfrac{316}{317}.\dfrac{1}{111}-\dfrac{4}{317.111}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ Cách đây 2 năm

  88. Rút gọn biểu thức:

  \(A=\dfrac{a^3+b^3+c^3-3abc}{a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 2 năm

  Cho hai số thực \(a\ne0,b\ne0\) thỏa mãn \(\left(a+b\right)ab=a^2+b^2-ab\). Chứng minh

  a) \(4\left(a+b\right)ab=3\left(a-b\right)^2+\left(a+b\right)^2\)

  b) \(\dfrac{1}{a^3}+\dfrac{1}{b^3}\le16\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 2 năm

  Cho a,b,c\(\ne\)0 thỏa a+b+c=0 thì

  \(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}=\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)^2\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 2 năm

  Cho x, y, z thõa mãn đồng thời: \(3x-2y-2\sqrt{y+2012}+1=0;3y-2z-2\sqrt{z-2013}+1=0;3z-2x-z\sqrt{x-2}-2=0\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang Cách đây 2 năm

  Rút gọn:

  \(B=\dfrac{x-2}{x+2}\cdot\left(\dfrac{5x+10}{7x-14}+\dfrac{x-2}{3x-6}\right)+\dfrac{3\cdot\left(x^2-4\right)}{2x^2-8x+8}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Nguyên Cách đây 2 năm

  Rút gọn:

  \(A=1-\left(\dfrac{2}{1+2\sqrt{x}}-\dfrac{5\sqrt{x}}{4x-1}-\dfrac{1}{1-2\sqrt{x}}\right):\dfrac{\sqrt{x}-1}{4x+4\sqrt{x}+1}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 2 năm

  Rút gọn: a, \(A=\dfrac{5+3\sqrt{5}}{\sqrt{5}}+\dfrac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}-\left(\sqrt{5}+3\right)\)
  b, \(B=\left(5+\sqrt{21}\right)\left(\sqrt{14}-\sqrt{6}\right)\sqrt{5-\sqrt{21}}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • het roi Cách đây 2 năm

  3. Tính giá trị của biểu thức \(A=3\dfrac{1}{117}.4\dfrac{1}{119}-1\dfrac{116}{117}.5\dfrac{118}{119}-\dfrac{5}{119}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm

  Cho a, b, c > 0. Chứng minh: \(\dfrac{2}{a+b}+\dfrac{2}{b+c}+\dfrac{2}{c+a}\le\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt Cách đây 2 năm

  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn \(\dfrac{1}{2a+1}+\dfrac{1}{2b+1}+\dfrac{1}{2c+1}\ge1\)

  CMR: \(\dfrac{1}{6a+1}+\dfrac{1}{6b+1}+\dfrac{1}{6c+1}\ge\dfrac{3}{7}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 2 năm

  Cho a;b;c là các số dương thỏa mãn a2+b2+c2=1. Chứng minh:

  \(\dfrac{1}{3-ab}+\dfrac{1}{3-bc}+\dfrac{1}{3-ca}\le\dfrac{3}{2}\)

  Mong Akai Haruma;lê thị hương giang;Vũ Tiền Châu;Ace Legona;Hung nguyen giúp mình với ạ!

  Mình xin cảm ơn trước!

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vàng Cách đây 2 năm

  a) cho x>1. CMR: \(\dfrac{\sqrt{x-1}}{x}\le\dfrac{1}{2}\)

  b) Cho x,y >1. CMR: \(\dfrac{x^3+y^3-x^2+y^2}{\left(x-1\right)\left(y-1\right)}\ge8\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long Cách đây 2 năm

  Tính:

  \(A=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{2}}}+\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+\sqrt{2-\sqrt{2}}}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa Cách đây 2 năm

  Cho a,b, c>0 thỏa mãn a+b+c=3.

  CMR: \(\dfrac{a^3}{\left(a+1\right)\left(b+1\right)}+\dfrac{b^3}{\left(b+1\right)\left(c+1\right)}+\dfrac{c^3}{\left(c+1\right)\left(a+1\right)}>=\dfrac{3}{4}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy Cách đây 2 năm

  Choa,b,c >0.

  CMR: \(\dfrac{a^4}{b^2\left(c+a\right)}+\dfrac{b^4}{c^2\left(a+b\right)}+\dfrac{c^4}{a^2\left(b+c\right)}>=\dfrac{a+b+c}{2}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 2 năm

  Cho a,b,c > 0 và a + b + c = 2019
  Tìm GTNN của
  S = \(\sqrt{a^2-ab+b^2}+\sqrt{b^2-bc+c^2}+\sqrt{c^2-ca=a^2}\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • het roi Cách đây 2 năm

  Cho biểu thức sau:

  A=(\(\dfrac{x-2}{2x-2}\)\(+\)\(\dfrac{3}{2x-2}\)\(-\)\(\dfrac{x+3}{2x+2}\)):(1-\(\dfrac{x-3}{x+1}\))

  a)Tìm điều kiện và rút gọn

  b)Tính giá trị của biểu thức khi x=2005

  c)Tìm x để A có giá trị=-1002

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng My Cách đây 2 năm

  Tìm x,y,z cho hình vẽ sau:

  A B D C y z x 140 o 40 o

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 2 năm

  cho \(\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{c+a}+\dfrac{c}{a+b}=1\) chứng minh rằng \(\dfrac{a^2}{b+c}+\dfrac{b^2}{c+a}+\dfrac{c^2}{a+b}=0\)

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly Cách đây 2 năm

  Bài 1:Cho biểu thức:

  \(A=\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{2\left(x+1\right)}{x^2+x+1}+\dfrac{x^2-10x+3}{x^3-1}\)

  a)Tìm đkxđ của A

  b)rút gọn A

  c)tìm GTNN của A

  Giúp mk với mk đang cần gấp.

  31/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)