ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 33 trang 77 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 33 tr 77 sách GK Toán 8 Tập 2

Chứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k, thì hai đường trung tuyến tương ứng với hai tam giác đó cũng bằng k.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giả sử ∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số K, AM, A'M' là hai đường trung tuyến tương ứng.

Xét  ∆ABM và ∆A'B'M' có:  = (∆A'B'C' ∽ ∆ABC) 

 =  mà B'C' = 2B'M', BC = 2BM

⇒ ∆A'B'M' ∽ ∆ABM =>  =  = k.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 77 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1