ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 32 trang 77 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 32 tr 77 sách GK Toán 8 Tập 2

Trên một cạnh của góc xOy\((\widehat{xOy}=180^0)\), Đặt các đoạn thẳng OA= 5cm, OB= 16cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn OC= 8cm, OD= 10cm.

a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng.

b) Gọi giao điểm của các cạnh AD và BC là I, chứng minh rằng hai tam giác IAB và ICD có góc các góc bằng nhau từng đôi một.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

  =  ;  =  = 

⇒  = 

Mà O chung nên ∆OCB ∽ ∆OAD( trường hợp 2)

Câu b:

∆ICD và ∆IAI có

  =  

 = 

⇒  = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 77 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1