YOMEDIA
UREKA

Bài tập 27 trang 83 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 27 tr 83 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Tính các góc của hình thang cân, biết một góc bằng  \({50^0}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức:

+) Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

+) Hai góc kề một cạnh bên của hình thang có tổng bằng \(180^0.\)

Lời giải chi tiết

Giả sử hình thang cân \(ABCD\) có \(AB // CD\) và  \(\widehat D = {50^0}\)

Vì \(\widehat C = \widehat D\) (tính chất hình thang cân)

\( \Rightarrow \widehat C = {50^0}\)

Vì \(AB//CD\) nên \(\widehat A + \widehat D = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

\( \Rightarrow \widehat A = {180^0} - \widehat D = {180^0} - {50^0} = {130^0}\)

Lại có \(\widehat B = \widehat A\) (tính chất hình thang cân)

\(\Rightarrow \widehat B = {130^0}\)     

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 83 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF