YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.1 trang 83 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 3.1 tr 83 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Hình thang cân \(ABCD\) \((AB // CD)\) có \(\widehat A = {70^0}\). Khẳng định nào dưới đây là đúng \(?\)

\(A.\) \(\widehat C = {110^0}\)

\(B.\) \(\widehat B = {110^0}\)

\(C.\) \(\widehat C = {70^0}\)

\(D.\) \(\widehat D = {70^0}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức:

+) Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

+) Hai góc kề một cạnh bên của hình thang bằng \(180^0.\)

Lời giải chi tiết

Hình thang cân \(ABCD\) \((AB // CD)\) nên:

\(\widehat B=\widehat A=70^0\) (tính chất hình thang cân)

Ta lại có: \(\widehat B+\widehat C=180^0\) (hai góc kề cạnh bên)

\(\Rightarrow \widehat C=180^0-\widehat B\)\(=180^0-70^0=110^0\)

Vậy chọn \(A.\) \(\widehat C = {110^0}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 83 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • hành thư
  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 83)

  Hình thang cân ABCD (AB //CD) có \(\widehat{A}=70^0\). Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

  (A) \(\widehat{C}=110^0\)           (B) \(\widehat{B}=110^0\)             (C) \(\widehat{C}=70^0\)                    (D) \(\widehat{D}=70^0\)

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • Thiên Mai

  Bài 33 (Sách bài tập - trang 83)

  Hình thang cân ABCD có đường chéo DB vuông góc với cạnh bên BC, DB là tia phân giác của góc D. Tính chu vi của hình thang biết BC = 3cm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Bài 32 (Sách bài tập - trang 83)

  a) Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = b, đáy lớn CD = a, đường cao AH.

  Chứng minh rằng :

                        \(HD=\dfrac{a-b}{2};HC=\dfrac{a+b}{2}\) (a và b có cùng đơn vị đo)

  b) Tính đường cao của hình thang cân có hai đáy 10cm, 26cm và cạnh bên 17cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Bài 31 (Sách bài tập - trang 83)

  Hình thang cân ABCD có O là giao điểm của hai đường thẳng chứa cạnh bên AD, BC và E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng OE là đường trung trực của hai đáy ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Bài 30 (Sách bài tập - trang 83)

  Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho DA = AE

  a) Tứ giác BDEC là hình gì ? Vì sao ?

  b) Các điểm D, E ở vị trí nào thì BD = DE = EC ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Bài 29 (Sách bài tập - trang 83)

  Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết rằng OA = OC, OB = OD. Tứ giác ACBD là hình gì ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF