YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 27 trang 113 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 27 tr 113 sách GK Toán 8 Tập 2

Quan sát hình 108 rồi điền số thích hợp vào các ô bảng sau:

Hình 108 bài 27 trang 113 SGK Toán 8 Tập 2

b(cm)

5

6

4

 

h(cm)

2

 

 

4

h1(cm)

8

5

 

10

Diện tích một đáy(cm)

 

12

6

 

 thể tích

 

 

12

50

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: Diện tích đáy : S = b.h

Thể tích V = S.h1

+ Ở cột 2 : S =  b.h =  . 5.2 = 5

                V = S .h= 5. 8 = 40

+ Ở cột 3 : S =. b.h => h = ==  4

    V = S .h= 12.5 = 60

+ Ở cột 4:  h = ==  3

    V = S .h=>h =  =  = 2

+ Ở cột 5:     V = S .h=>h =  =  = 5

S =  b.h = b =  =  = 

Vậy có kết quả sau khi điền vào bảng sau là:

b(cm)

5

6

4

h(cm)

2

4

h1(cm)

8

5

10

Diện tích một đáy(cm)

12

6

 

 thể tích

 40

60 

12

50

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 113 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON