AMBIENT
UREKA

Bài tập 23 trang 111 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 23 tr 111 sách GK Toán 8 Tập 2

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau đây:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

Câu a:

Với hình vẽ bên thì :

Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng :

2( 3+ 4) . 5 = 70 (cm2 )

Diện tích toàn phần là :

70 + 2.3.4. = 94(cm2 )

Câu b:

Với hình vẽ ta có

 ∆ABC vuông tại A ⇒ BC2 = AB2 + AC2

 = 9 + 4 = 13

⇒ BC = \(\sqrt{13}\) (cm)

Diện tích xung quanh là:

( 2 + 3 + \(\sqrt{13}\)).5 = 25 + \(5\sqrt{13}\) (cm2 )

Diện tích toàn phần:

25 + \(5\sqrt{13}\) + 2( +  2.3)

= 25 + \(5\sqrt{13}\) + 6

= 31 + \(5\sqrt{13}\) (cm2 )

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 111 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON