ADMICRO

Hỏi đáp về Lũy thừa của một số hữu tỉ - Đại số 7

Trong quá trình học bài Toán 7 Bài 5 Lũy thừa của một số hữu tỉ nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (1194 câu):

VIDEO
 • An Nhiên Cách đây 2 năm
  1. tìm x lớn hơn hoặc bằng 100 biết

  |x-1|+|x-2|+......+|x-99|+|x-100|=6050

  2.Thu gọn biểu thức

  A=|2010-x|+|2009-x|+...........+|2-x|+|1-x| với :

  a)x>2010

  b)x=1005

  c)x<1

   

    

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  1.  
   thu phương Cách đây 2 năm

   Tìm x thuộc Q biết:

   a) 6,5 - \(\frac{9}{4}\): |x+\(\frac{1}{3}\)| = |-2|

   b) 2 - |\(\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}\)| = |\(-\frac{5}{4}\)|

   c) |2x - 3| - |3x+2| = 0

   d) |x - 2| + |x - 5| = 6 

   e) |x - 3| + |x + 5| = 8 

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  2. Cam Ngan Cách đây 2 năm

   1. Tìm x,biết:

   a. 4: x= 10: 25                                                 b./x+ \(\frac{1}{2}\) / -1= \(\frac{1}{4}\)

   2.So sánh 3363 và 4242

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  3. Phan Quân Cách đây 2 năm

   Tìm x biết : \(\frac{x-18}{x+4}=\frac{x-17}{x+16}\)

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  4. hành thư Cách đây 2 năm

   a ) Tìm x biết : | 3 - 8x | \(\le\) 19

   b ) Cho x , y \(\in\) Z . Chứng minh : | x - y | - ( x - y ) \(⋮\) 2

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  5. Nguyễn Thủy Tiên Cách đây 2 năm

   a ) Tìm x , y biết :

   x + \(\left(\frac{-31}{12}\right)^2\) = \(\left(\frac{49}{12}\right)^2\) - x = y2

   b ) Tìm x và y biết : x ( x - y ) = \(\frac{3}{10}\) ; y ( x - y ) = \(-\frac{3}{50}\)

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  6. Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 năm

   Tìm x , y , z biết

   a ) \(\frac{2x-1}{5}=\frac{3y+2}{4}=\frac{4z-3}{5}\) và 2x - 3y + 4z = 9

   b ) \(\frac{x-1}{5}=\frac{y-2}{6}=\frac{z-3}{7}\) và xyz = 1

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  7. thu thủy Cách đây 2 năm

   Tìm x:

   x-1/x-5 = 6/7

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  8. Lê Minh Bảo Bảo Cách đây 2 năm

   Tìm x để : x2 - \(\frac{2}{5}\)x < 0

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  9. Phan Thị Trinh Cách đây 2 năm

   1. Tìm x€Q, biết
   a) | x-5|=2x+3
   b) 3-|3x+1|=-6
   2. Tìm a€Z, biết
   a) |a+8|<1
   b) |3a+4|<3

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  10. bach dang Cách đây 2 năm

   Tìm x biết:

   a) 7x + 7x+3 - 7x+2 = 14455      (x ϵ N)

   b) 5x + x5 = 1649       (x ϵ N)

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  11. khanh nguyen Cách đây 2 năm

   tìm x biết:

   2x-1/3x+2=3x-3/5x-2

   giải theo cách tỉ lệ thức nha, bạn nào giải nhanh mình sẽ cho 3 like lunleu

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  12. Chai Chai Cách đây 2 năm

   Tìm x: \(4,7+3\sqrt{x}=5,9\)

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  13. ngọc trang Cách đây 2 năm

   tìm x thuộc z để

   C=\(\frac{3x-19}{x-4}\) đạt GTNN

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  14. Thanh Nguyên Cách đây 2 năm

   Tìm x,y:

   a,/x-y+2/+/2y+1/<hoặc=0.

   b,/x-1/+/2-x/=4.

   30/06/2019 |    2 Trả lời

   Theo dõi (0)
   2
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  15. Mai Vàng Cách đây 2 năm

   Tìm x

   a, 2017 x = 1

   b, 2 x + 3 . 2x = 128

   c, x 2016 = x 2017

   d, ( x - 5 ) 2000 = ( x - 5 ) 2002

   30/06/2019 |    2 Trả lời

   Theo dõi (0)
   2
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  16. Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 2 năm

   Tìm x,y:

   a,/x-1/+/x-3/<x+1.

   b,/x+y+2/+/2y+1/<hoặc=0.

   c,/x-y-5/+(y-3)^2016=0.

   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  17. Kim Ngan Cách đây 2 năm

   Tìm x,y,z biết:

   x/2=y/3;y/2=z/5 và x+y+z= -20

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  18. Nguyễn Minh Minh Cách đây 2 năm

   Tim x , y ϵ N thỏa mãn :

   \(2017^x+1+\left|y-2016\right|=y-2016\)

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  19. thùy trang Cách đây 2 năm

   Tìm x sao cho
   \(\left(x+1\right)^{200}=\left(2x-3\right)^{200}\)

    

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  20. Van Tho Cách đây 2 năm

   1, Tìm x, biết

   a, | x - 1 | + | x - 4 | = 3x

   b, | x + 1 | + | x + 4 | = 3x

   c, |x(x-4)| = x

   nhờ các bạn giúp mình nhanh nhanh nhé !!!

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  21. sap sua Cách đây 2 năm

   Bài 2 : Tìm x : ( 3 - 4x)3 = -125

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  22. truc lam Cách đây 2 năm

   tìm x

   x/4 : 2 =4 : x/2

   Nhanh lên nha, đg cần gấp, please!!!khocroi

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  23. Lê Minh Cách đây 2 năm

   tim x , y :

   / 2x - 5 / + / 3x + 1 / = 6

   / x - 4 / + / x - 6 / = 2

   / x- 2 / + / x - 7 / = 4

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy
  24. Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 2 năm

   Tìm x trong các đẳng thức sau:

   a) x+3/5 = 1/4 b) 2/3-x=\(1\frac{4}{7}-2\frac{3}{4}\)

   30/06/2019 |    1 Trả lời

   Theo dõi (0)
   1
   0 điểm

   Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

   Gửi câu trả lời Hủy

   

  ADMICRO

   

  YOMEDIA
  ON