ON
ADMICRO

Hỏi đáp về Nhân, chia số hữu tỉ - Đại số 7

Trong quá trình học bài Toán 7 Bài 3 Nhân, chia số hữu tỉ nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (837 câu):

 • nguyen phuong thuy Cách đây 2 năm

  (8,8x-50):0,4=51

  21/08/2019 |    22 Trả lời

  Theo dõi (1)
  22
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  pham Thi Thu Thuy Cách đây 2 năm

  Tìm x biết:

  x+3/7 + x+3/8 + x+3/9 + x+3/10 = x+3/11

  06/08/2019 |    22 Trả lời

  Theo dõi (1)
  22
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kang Kang Cách đây 2 năm

  a,1/3x - 2/5 × (x + 1) = 0

  b, x+2/0,5 = 2x + 1/2

  c, |x+ 1/5| - 4 = 2

  d, (1/4x - 1/6) + (5/6x - 3) - (5/8x - 0,5)

  22/07/2019 |    17 Trả lời

  Theo dõi (0)
  17
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 3 năm

  Tính A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + n.(n + 1)

  02/01/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 3 năm

  Tìm số thứ 20 của dãy : 1 ,3,7,13,21,31

  07/11/2018 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu Cách đây 3 năm

  1) Tính : a) \(\left(\dfrac{-5}{11}\right)\) .\(\dfrac{7}{15}\) . \(\left(\dfrac{11}{-5}\right)\) .(-30) b) \(\left(\dfrac{11}{12}:\dfrac{33}{16}\right)\). \(\dfrac{3}{5}\) c) \(\dfrac{-7}{15}\).\(\dfrac{5}{8}\).\(\dfrac{15}{-7}\). (-16) d) \(\left(-\dfrac{1}{2}\right)\). \(3\dfrac{1}{5}\)+ \(\left(-\dfrac{1}{2}\right)\).\(-2\dfrac{1}{5}\)

  20/09/2018 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu Cách đây 3 năm

  CMR : \(\dfrac{10^{2006}+53}{9}\) là số tự nhiên

  03/01/2019 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 3 năm

  Cho đơn thức:M=(-2x2y)*(-1/2xy2)2.Thu gọn rồi tính giá trị của M tại x=1/2;y=-1.

  02/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Minh Tú Cách đây 3 năm

  chứng minh đa thức ko có nghiệm

  \(x^2-4x+6\)

  02/01/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien Cách đây 3 năm

  Tìm x biết:

  |3x - 1| \(\le\) 7

  03/01/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng My Cách đây 3 năm

  tìm các số tự nhiên x và các số nguyên y sao cho

  \(2^x+3=y^2\)

  03/01/2019 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 3 năm

  Tìm x biết |2x - 3| > 5

  02/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 3 năm

  Tính giá trị của biểu thức sau:

  B = \(\dfrac{\left(-12\right)^5\times27^4-32^2\times81^4}{729^4\div\left(-9\right)^4\times16^5\div\left(-8\right)^3}\)

  18/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 3 năm

  Câu 1: Tính

  1) \(\dfrac{0,375-0,3+\dfrac{3}{11}+\dfrac{3}{12}}{-0,625+0,5-\dfrac{5}{11}-\dfrac{5}{12}}+\dfrac{1,5+1-0,75}{2,5+\dfrac{5}{3}-1,25}\)

  2) \(\dfrac{\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{13}}{\dfrac{2}{3}-\dfrac{2}{7}-\dfrac{2}{13}}.\dfrac{\dfrac{1}{2}-0,25+0,2}{\dfrac{7}{6}-0,875+0,7}+\dfrac{6}{7}\)

  26/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 3 năm

  5+2x=3x+1

  02/01/2019 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến Cách đây 3 năm

  Tìm x thuộc Q,biết

  a)|x|=1,3

  b)|x+1,3|=3,3

  C)|5,6-x|=4,6

  d)|3x-5|+|x-2|=0

  02/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 3 năm

  đặt thừa số chung rồi đơn giản biểu thức: ab-bd-be+ce+cd+ae

  02/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka Cách đây 3 năm

  tìm x biết

  trị tuyệt đối của 5x-4 = trị tuyệt đối của x+2

  02/01/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu Cách đây 3 năm

  Rút gọn biểu thức:

  (6x +1).(x +5) - (3x + 5).(2x - 10)

  02/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 3 năm

  Rút gọn biểu thức

  a)(x - 5).(2x +3) - (2x -1).(x +7) - (x -1).(x+2)

  02/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tran Chau Cách đây 3 năm

  Chứng minh đa thức sau vô nghiệm:

  x^2 - 2x + 2

  02/01/2019 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 3 năm

  3. tính

  A=4+\(2^3\)+22+\(2^4\)+\(2^5\)+.............+\(2^{20}\)

  02/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa Cách đây 3 năm

  C/m đa thức sau vô ngiệm:

  a) \(x^2-6x+10\)

  b) \(x^2-2x+5\)

  02/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 3 năm

  2. tìm x

  a. \(-5\dfrac{4}{7}\): x =26

  b. x:\(2\dfrac{3}{5}\)=\(1\dfrac{3}{4}\)

  c. x+\(\dfrac{1}{2}\)=\(\dfrac{-3}{5}\)

  d. x-\(\dfrac{3}{4}\)= 6.\(\dfrac{3}{8}\)

  e. \(\dfrac{7}{8}\):x=5-\(\dfrac{1}{3}\)

  f. x:\(2\dfrac{2}{3}\)=\(4\dfrac{1}{3}\)

  g. \(\dfrac{2}{5}\)+x=\(\dfrac{4}{10}\)

  11/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 3 năm

  1. thực hiện phép tính

  a. \(\dfrac{25}{7}\)+\(\dfrac{13}{21}\)-\(\dfrac{11}{7}\)+\(\dfrac{17}{21}\)+\(\dfrac{1}{3}\)

  b. (\(\dfrac{1}{3}\)+\(\dfrac{12}{67}\)+\(\dfrac{13}{41}\))-(\(\dfrac{79}{67}\)-\(\dfrac{28}{41}\))

  c. (\(\dfrac{11}{4}\).\(\dfrac{-5}{9}\)-\(\dfrac{4}{9}\).\(\dfrac{11}{4}\)).\(\dfrac{8}{33}\)

  d. \(\dfrac{38}{45}\)-(\(\dfrac{8}{45}\)-\(\dfrac{17}{51}\)-\(\dfrac{3}{11}\))

  11/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)