AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là đúng

  • A. Khi đổi dấu một thừa số thì tích không đổi dấu
  • B. Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi
  • C. a.b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b = 0
  • D. a, b là hai số nguyên âm thì tích của a và b là số âm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>