YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

   

  • A. Nếu tia Ot là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\) thì tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy
  • B. Nếu tia Ot là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\) thì \(\widehat {xOt} = \widehat {yOt} = \frac{{\widehat {xOy}}}{2}\)
  • C. Nếu \(\widehat {xOt} = \widehat {yOt}\) thì tia Ot là tia phân giác của  \(\widehat {xOy}\)
  • D. Nếu \(\widehat {xOt} = \widehat {yOt}\) thì tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy thì tia Ot là tia phân giác của  \(\widehat {xOy}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 50665

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON