YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ các tia Om, On sao cho \({\widehat {xOm} = {a^0}\left( {a < {{180}^0}} \right),\widehat {yOn} = {{70}^0}}\). Với giá trị nào của a thì On là tia phân giác của góc yOm

  • A. 450
  • B. 300
  • C. 500
  • D. 400

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 50673

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON