YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \(\widehat {xOy} = {75^0},\widehat {xOz} = {150^0}\). Hãy chọn câu sai:

  • A. Tia Oy là tia phân giác của góc xOz
  • B. Tia Oz là tia phân giác của góc xOz
  • C. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
  • D. \(\widehat {yOz} = {75^0}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 50676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON