YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho \(\widehat {AOB} = {110^0}\) và \(\widehat {AOC} = {55^0}\) sao cho \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {AOC}\) không kề nhau. Chọn câu sai

  • A. Tia OC nằm giũa hai tia OA và OB
  • B. Tia OC là tia phân giác của góc AOB
  • C. \(\widehat {BOC} = {65^0}\)
  • D. \(\widehat {BOC} = {55^0}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 50670

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF