ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Tam giác - Hình học 6

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Hình học 6 Bài 9 Tam giác hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (215 câu):

 • Mai Trang Cách đây 3 năm

  Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Vẽ hình để thấy được mỗi câu sau đây là sai 

  a) Hình gồm 3 đoạn thẳng được gọi là tam giác

  b) Hình gồm 3 đoạn thẳng đôi một cắt nhau được gọi là tam giác

  c) Hình gồm 3 đoạn thẳng đôi một cắt nhau tạo ra 3 giao điềm (phân biệt) được gọi là tam giác

  d) Hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA được gọi là tam giác ABC

  e) Hình gồm 3 điểm không thẳng hàng A, B, C được gọi là tam giác ABC

  f) Một điểm không thuộc cạnh của tam giác ABC thì phải là đỉnh của tam giác đó

  g) Một điểm không phải là đỉnh của tam giác ABC thì phải nằm trong tam giác đó

  h) Một điểm không nằm bên trong tam giác ABC thì phải nằm ngoài tam giác đó

  i) Hình gồm 3 góc được gọi là tam giác

  k) Hình gồm 3 góc mà các cạnh của nó đôi một cắt nhau tạo ra 3 giao điểm được gọi là tam giác

  06/11/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  thủy tiên Cách đây 3 năm
  Bài 44 (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  a) Vẽ \(\Delta EDF\), biết \(ED=5cm,EF=4cm,DF=4cm\)

  b) Vẽ \(\Delta PMU\), biết \(PM=4cm,MU=4cm,PU=4cm\)

  c)  Vẽ \(\Delta ART\), biết \(AR=5cm,RT=4cm,AT=3cm\)

  Mỗi tam giác trên có gì đặc biệt ?

  28/09/2018 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh Cách đây 3 năm
  Bài 43 (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau :

  Vẽ tam giác ABC. Lấy điểm M là điểm trong của tam giác ABC. Vẽ các tia AM, BM, CM cắt các cạnh của tam giác ABC tương ứng tại các điểm N, P, Q. Vẽ tam giác NPQ. Hỏi điểm M có nằm trong tam giác NPQ hay không ?

  28/09/2018 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Duong Cách đây 3 năm
  Bài 42 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Tính số tam giác có được trong hình 22. 

  Viết tên các tam giác đó ?

  28/09/2018 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan Cách đây 3 năm
  Bài 41 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tính số tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 4 điểm trên. Viết tên các tam giác đó ?

  28/09/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 3 năm
  Bài 40 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó 3 điểm A, B, C thẳng hàng

  a) Vẽ tất cả các tam giác có đỉnh là 3 trong 4 điểm A, B, C, D

  b) Với các tam giác có được, hãy điền vào bảng sau :

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Choco Choco Cách đây 3 năm

  Cho tam giác ABC và 1 điểm D trên cạnh AB(D không trùng với A,B)

  a)tính độ dài AB,biết AD=5cm;BD=6cm

  b)tính số do góc C của\(\Delta\)ABC biết gócACD=30\(^0\);góc BCD=70\(^0\)

  c)1 đg thẳng d không đi qua đỉnh nào của \(\Delta\)nhưng cắt cạnh BC của\(\Delta\).CMR:đg thẳng d biết cắt 1 trong 2 cạnh AB,AC của\(\Delta\)ABC

  help me,mk like cho

  08/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 3 năm

  Cho hình chữ nhật ABCD , N là trung điểm của cạnh AD . Biết AM = 12 cm , MB = 6 cm , BC = 12 cm ( xem hình vẽ)

  a) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD

  b) tính diện tích hình tam giác MNC

  A 12 cm M 6 cm B N D C 12 cm

  08/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 3 năm

  cho đường tròn ( o ; r ) có đường kính ab vuông góc với dây cung mn tại h .trên tia mn lấy điểm c nằm ngoài đường tròn sao cho đoạn ac cắt đường tròn (o;r) tại điểm k , 2 dây mn và bk cắt nhau tại e . nếu ke = kc , chứng minh KM2 + KN2 = 4R2

  08/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa Cách đây 3 năm

  Cho : A = 1 + 32 + 34 + 36 + ... + 32010 . Tính : 8A - 32012

  09/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 3 năm

  Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 18 dư 14, chia 5 dư 2???

  Giúp mk vớiok

  09/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 3 năm

  Cho 2017 điểm trong đó có 1000 điểm thẳng hàng. Hỏi có thể tạo thành bao nhiêu tam giác từ 2017 điểm đó?

  10/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 3 năm

  Một hình tam giác có chiều cao là 34,4m , độ dài dây bằng 3/4 chiều cao . Hỏi diện tích hình tam giác là bao nhiêu m2 , bao nhiêu ha?

  10/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 3 năm

  Bài 1:Diền vào chỗ “...”để hoàn thành các phát biểu sau:

  +Góc là hình tạo bởi...

  + Góc bẹt là góc có 2 cạnh...

  +Góc có số đo bằng ...gọi là góc vuông.

  +Góc nhỏ hơn góc vuông là góc...

  +Góc lớn hơn góc vuông nhưng ... gọi là góc tù.

  +Tam giác ABC là hình tạo bởi...

  +Góc 550 và góc ... là hại góc phụ nhau.

  +Góc 1300 và góc 500là hai góc...

  Bài 2:Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia ox, vẽ tia oy, ot sao cho góc xot=250,góc xoy=500

  a)Tia ot có nằm giữa tia ox và oy không? Vì sao?

  b)So sánh góc toy và góc xot.

  c)Tia ot có là tia phân giác của góc xoy không ?vì sao?

  10/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 3 năm

  Vẽ tam giác ABC biết : BC=5cm,AB=4cm,AC=3cm.Nêu cách vẽ.

  11/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 3 năm

  tìm số có 3 chữ số biết rằng số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 11 không dư

  10/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 3 năm

  GIÚP MK VỚI !!

  Tìm 2 STN liên tiếp có 2 chữ số, biết rằng một số chia hết cho 4 số kia chia hết cho 25

  THANK YOU FOR YOUR HELPngaingung

  10/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 3 năm

  Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số,chia hết cho 4 mà chữ số đó tận cùng là 2?

  11/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 3 năm

  một hình lập phương có cạnh 4cm,nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp ? Tại sao ?

  Giúp mình nhé các bạn đang bối rối nên chưa làm được bucminhbucminh

  11/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan Cách đây 3 năm

  Tìm số nguyên x biết

  5.(3x - 21 ) = 0 ; x - 96 = ( 443 - x ) - 15 ; (3 - x ) . ( x + 4 ) = 0

  help me !!!!!!

  11/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Le Cách đây 3 năm

  Tìm n thuộc Z để
  aaaa

  ​a,n+3 chia hết cho 4n-1

  b,1-3n chia hết cho 2n+1

  11/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 3 năm

  Tính tổng

  A= 1.2+2.3+3.4+...+98.99

  B=12+22+32+..+972+982

  C=1.99+2.98+3.97+..+97.3+98.2+99.1

  11/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 3 năm

  Cho tam giác ABC có diện tích bằng 300 cm2.Cạnh AB,AC lấy điểm M,N sao cho M bằng MB; NA=NC.Tính diện tích tam giác AMN?

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 3 năm

  Cho tam giác ABC = 450 cm2.Cạnh AB,AC lấy điểm M.N sao cho M= MB; NA=NC.Tính diện tích AMN ?

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Phú Lộc Nữ Cách đây 3 năm

  Em hãy nêu công thức tính diện tích hình tam giác giúp với giúp với hu hu hu hu hu hu hu ai trả lời được tick liền khocroieoeo

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)