Bài tập 8 trang 75 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 8 tr 75 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?

Hình 8 Bài tập 8 trang 75 SGK Toán 6 Tập 2

Hướng dẫn giải chi tiết

Góc BAC, kí hiệu \(\widehat{BAC}\)

Góc CAD, Kí hiệu \(\widehat{ CAD}\)

Góc BAD, kí hiệu \(\widehat{BAD}\)

Có tất cả 3 góc.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 75 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 8 trang 75 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Kể tên tất cả các góc có một cạnh là Om có trên hình vẽ

  • A. \(\widehat {xOm},\widehat {mOn}\)
  • B. \(\widehat {mOn}\)
  • C. \(\widehat {xOm},\widehat {mOn},\widehat {mOy},\widehat {xOy}\)
  • D. \(\widehat {xOm},\widehat {mOn},\widehat {mOy}\)
 • thuy linh

  Có mấy loại góc cơ bản? Nêu tên?

  giúp mình nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Cho 7 đường thẳng cùng đi qua 1 điểm. Hỏi chúng tạo thành bao nhiêu góc không kể góc bẹt ???khocroi help meeeeee !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng
  Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

  Mỗi câu sau đây đúng hay sai ?

  a) Hình tạo bởi hai tia là một góc

  b) Hình tạo bởi hai tia phân biệt là một góc

  c) Hình tạo bởi hai tia cắt nhau là một góc

  d) Hình tạo bởi hai tia trùng nhau là một góc

  e) Hình tạo bởi hai tia đối nhau là một góc

  f) Hình tạo bởi hai tia bất kì trên một đường thẳng là một góc bẹt

  g) Hình tạo bởi hai tia có nhiều điểm chung (nhưng không trùng nhau) là một góc bẹt

  h) Hình tạo bởi hai tia trùng nhau là một góc bẹt

  i) Khi vẽ hai góc xOy và yOz thì tia Oy luôn nằm trong góc xOz

  j) Khi vẽ hai góc mOn và nOt, điểm M bất kì thuộc tia On (không trùng với O) luôn nằm trong góc mOt

  k) Cho góc pOr (không phải là góc bẹt), điểm A bất kì trên tia Op, điểm B bất kì trên tia Qr (A và B không trùng với Q). Điểm M thuộc đoạn thẳng AB. Khi đó tia QM luôn nằm trong góc pOr

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ
  Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

  Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây :

  a) Vẽ góc xOy không phải là  góc bẹt

  b) Vẽ góc bẹt tBz

  c) Vẽ góc jGk và điểm M nằm bên trong góc đó

  d) Vẽ góc nCm và nCt sao cho tia Cm nằm giữa hai tia Cn và Ct

  e) Vẽ các góc nCm, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn