YOMEDIA

Bài tập 7 trang 75 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 7 tr 75 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau:

Hình

Tên  góc

(cách viết thông thường)

Tên đỉnh

Tên cạnh

Tên góc

(Cách viết kí hiệu)

a

Góc yCz, góc zCy, góc C

C

Cy,Cz

 \(\widehat{yCz};\widehat{zCy},\widehat{C}\)

b

………………………

……………………

…………………….

c

………………………..

...

……………………

……………………..

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hình

Tên  góc

(cách viết thông thường)

Tên đỉnh

Tên cạnh

Tên góc

(Cách viết kí hiệu)

a

Góc yCz, góc zCy, góc C

C

Cy,Cz

 \(\widehat{yCz};\widehat{zCy},\widehat{C}\)

b

Góc MTP, PTM,  T

 Góc TMP, PMT,M

 Góc TPM, MPT,P

T

 M

 P

TM,TP

 MT,MP

 PT,PM

\(\widehat{MTP},\widehat{PTM},\widehat{T}\)

\(\widehat{TMP},\widehat{PMT},\widehat{M}\)

\(\widehat{TPM},\widehat{MPT},\widehat{P}\)

c

Góc xPy,yPx,P

 Góc ySz,zSy

P

 S

Px, Py

 Sy, Sz

\(\widehat{xPy},\widehat{yPc},\widehat{P}\)

\(\widehat{ySz},\widehat{zSy},\widehat{S}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 75 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Thanh
  Bài 8 (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

  Bổ sung chỗ thiếu (.....) trong các phát biểu sau :

  a) Góc xOy là hình gồm.............

  b) Góc yOz được kí hiệu là ..............

  c) Góc bẹt là góc có ..........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Cho 6 tia chung góc, có bao nhiêu góc trong hình? Vì sao? Có n tia thì có mấy góc?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA