ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 Góc

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 2 về Góc online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Góc là hình gồm hai tia chung gốc
  • B. Hai tia chung gốc tạo thành góc bẹt
  • C. Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau
  • D. Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau 
  • A. Góc vuông là gó có số đo bằng 900
  • B. Góc có số đo lớn hơn 00 và nhỏ hơn 900 là góc nhọn
  • C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800
  • D. Góc có số đo nhỏ hơn 1800 là góc tù
   
   
  • A. Góc có số đo 1200 là góc vuông 
  • B. Góc có số đo 800 là góc tù
  • C. Góc có số đo 1000 là góc nhọn
  • D. Góc có số đo 1500 là góc tù 
  • A. 16
  • B. 72
  • C. 36
  • D. 42
  • A. 500
  • B. 400
  • C. 1300
  • D. 300
 • Câu 6:

  Cho hình vẽ sau:

  Chọn câu đúng

   

  • A. \(\widehat {xOy}\) đỉnh O, cạnh Ox và Oy
  • B. \(\widehat {xyO}\) đỉnh O, cạnh Ox và Oy
  • C. \(\widehat {Oxy}\) đỉnh O, cạnh Ox và Oy
  • D. \(\widehat {xOy}\) đỉnh y, cạnh Ox và Oy
 • Câu 7:

  Kể tên các góc có trên hình vẽ 

  • A. \(\widehat {MON}\)
  • B. \(\widehat {MON},\widehat {NOP},\widehat {MOP}\)
  • C. \(\widehat {MON},\widehat {NOP}\)
  • D. \(\widehat {NOP},\widehat {MOP}\)
 • Câu 8:

  Kể tên tất cả các góc có một cạnh là Om có trên hình vẽ

  • A. \(\widehat {xOm},\widehat {mOn}\)
  • B. \(\widehat {mOn}\)
  • C. \(\widehat {xOm},\widehat {mOn},\widehat {mOy},\widehat {xOy}\)
  • D. \(\widehat {xOm},\widehat {mOn},\widehat {mOy}\)
 • Câu 9:

  Chọn phát biểu sai 

  • A. Góc bẹt là góc có 2 cạnh là 2 toia đối nhau
  • B. Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau 
  • C. Góc nhỏ hơn góc vuông là góc góc bẹt
  • D. Góc tù lớn hơn góc vuông 
 • Câu 10:

  Vẽ hai đường thẳng đồng quy tại S. Số góc tạo thành là

  • A. 6 góc
  • B. 9 góc
  • C. 12 góc
  • D. 15 góc
 

 

YOMEDIA
1=>1