YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 75 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 9 tr 75 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điẻm A ngằm trong góc yOz nằm giữa hai tia..... .

 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điẻm A ngằm trong góc yOz nằm giữa hai tia Oy,Oz

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 75 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thu Huệ
  Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

  Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây :

  a) Vẽ góc xOy không phải là  góc bẹt

  b) Vẽ góc bẹt tBz

  c) Vẽ góc jGk và điểm M nằm bên trong góc đó

  d) Vẽ góc nCm và nCt sao cho tia Cm nằm giữa hai tia Cn và Ct

  e) Vẽ các góc nCm, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Goc pho
  Bài 10 (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

  Vẽ :

  a) Góc xOy

  b) Tia OM nằm trong góc xOy

  c) Điểm N nằm trong góc xOy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải
  Bài 9 (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

  Bổ sung chỗ thiếu (....) trong phát biểu sau :

  Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu ..........

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh
  Bài 8 (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

  Bổ sung chỗ thiếu (.....) trong các phát biểu sau :

  a) Góc xOy là hình gồm.............

  b) Góc yOz được kí hiệu là ..............

  c) Góc bẹt là góc có ..........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1