ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 77 trang 89 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 77 tr 89 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng x dm (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu đềximét, biết:

a) x = 3 ?                    b) x = -2 ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

3 . 250 = 750 (dm);               

Câu b:

(-2) . 250 = -500 (dm).

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 77 trang 89 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1