ADMICRO
VIDEO

Bài tập 117 trang 85 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 117 tr 85 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Dự đoán giá tị của số nguyên x thoả mãn đẳng thức dưới đây và kiểm tra xem có đúng hay không?

a) (-8).x = 72

b) 6.x = -54

c) (-4).x = -40

d) (-6)x. = -66

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: 8.9 = 72. Dự đoán x = 9

Thử lại: (-8).9 = -72. Vậy x = 9

b) Ta có: 6.9 = 54. Dự đoán x = -9

Thử lại: 6.(-9) = -54. Vậy x = -9

c) Ta có: 4.10 = 40. Dự đoán x = 10

Thử lại: (-4) .10 = -40. Vậy x = 10

d) Ta có: 6.11 = 66. Dự đoán: x = 11

Thử lại (-6).11 = -66. Vậy x = 11

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 117 trang 85 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON