ON
ADMICRO

Giải bài tập SGK Bài 11 Tin học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 97 môn Tin học 9 Bài 11 Thêm hình ảnh vào trang chiếu sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến việc chèn thêm hình ảnh vào trang chiếu như thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh, sao chép và di chuyển trang chiếu,... Mời các em cùng tham khảo.

YOMEDIA

 

 

YOMEDIA
1=>1