YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 118 SGK Tin học 7

Giải bài 3 tr 118 sách GK Tin học lớp 7

Tính tổng các đa thức P(x) + Q(x) biết:

  • P(x) = x2y - 2xy2 + 5xy + 3
  • Q(x) = 3xy2 + 5x2y  - 7xy + 2 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Make P(x) x^2*y - 2*x*y^2 + 5*x*y +3
  • Make Q(x) 3*x*y^2 + 5*x^2*y - 7*x*y + 2
  • Expand P(x) + Q(x)

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 118 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON