YOMEDIA
ZUNIA12

Vận dụng trang 69 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều

Vận dụng trang 69 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều

Hãy tạo một bảng để tóm tắt và trình bày thông tin về dân số, mật độ dân số của nước ta trong 2 biểu đồ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã học, kiến thức thực tế để phân tích và trả lời

Lời giải chi tiết

- Bảng có 3 cột: Cột năm, cột mật độ dân số và cột Số dân. Có ba dòng, dòng 1 điền Năm, dòng 2 điền năm 2019, dòng 3 điền năm 2020.

- Insert → Table → Chọn 2 cột ba dòng và điền thông tin 

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Vận dụng trang 69 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF