YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập E18 trang 36 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập E18 trang 36 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Hãy cho biết bảng bên trình bày thông tin của những biểu đồ nào trong các phương án sau đây:

Tổng lượng nước và phần trăm so với trung bình hằng năm trên sông Mekong

Năm

Tổng lượng nước (m3)

Phần trăm so với trung bình (%)

2015

205.4

64.49

2019

215.43

67.73

2) (3) và (4)1) (1) và (2)

3) (1) và (3)

4) (2) và (4)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 18

Hướng dẫn giải

Quan sát biểu đồ đã cho.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án 2) (3) và (4).

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập E18 trang 36 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF