YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập E21 trang 38 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập E21 trang 38 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Em hãy nêu ví dụ về một tình huống mà ở đó ta cần phải chèn thêm hoặc xóa một hay một số cột của bảng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 21

Hướng dẫn giải

Dựa vào những tình huống thực tế của bản thân đã từng gặp phải.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Trong bảng danh sách các mặt hàng hiện có đã có hai cột "Số lượng" và "Đơn giá" cạnh nhau. Khi người quản lí muốn ghi rõ số lượng các mặt hàng được tính theo đơn vị nào, ví như "cái", "chiếc", "hộp", "kg",... thì sẽ chèn thêm cột "Đơn vị tính" vào giữa hai cột này.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập E21 trang 38 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF