YOMEDIA
ZUNIA12

Tự kiểm tra trang 69 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều

Tự kiểm tra trang 69 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Thao tác thay đổi độ rộng của cột trong bảng không cần chọn cột.

2. Có thể tô màu chữ và màu nên cho văn bản trong bảng.

3. Các lệnh căn biên và băn bản có thể áp dụng cho nội dung bên trong các ô của bảng.

4. Để thực hiện một thao tác với một nhóm đối tượng của bảng, trước hết phải chọn được chúng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã học, kiến thức thực tế để phân tích và trả lời

Lời giải chi tiết

Câu đúng là:

2. Có thể tô màu chữ và màu nền cho văn bản trong bảng.

3. Các lệnh căn biên và băn bản có thể áp dụng cho nội dung bên trong các ô của bảng.

4. Để thực hiện một thao tác với một nhóm đối tượng của bảng, trước hết phải chọn được chúng.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Tự kiểm tra trang 69 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF