YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập E20 trang 38 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập E20 trang 38 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Em hãy nêu ví dụ về một tình huống mà ở đó ta cần phải chèn thêm hoặc xóa một hay một số hàng của bảng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 20

Hướng dẫn giải

Dựa vào những tình huống thực tế của bản thân đã từng gặp phải

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Trong bảng danh sách lớp được xếp theo thứ tự bảng chữ cái của tên học sinh, nếu có một bạn mới được chuyển từ lớp khác đến thì hàng thông tin của bạn đó sẽ được chèn vào trong bảng.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập E20 trang 38 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF