YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 117 SGK Tin học 11

Giải bài 3 tr 117 sách GK Tin học lớp 11

Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra:

a)

Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);

var TG: integer;

begin

TG:= X; x:= y; y:= TG;

end;

b)

Procedure Hoan_đoi(x: integer; var y: integer);

var TG: integer;

begin

TG:= x;

X: = y , y:= TG;

end;

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 117 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF