YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 117 SGK Tin học 11

Giải bài 2 tr 117 sách GK Tin học lớp 11

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Chương trình con có thể không có tham số.
  • Ví dụ:

procedure Ve_Hcn;

begin

writeln('* ******');

writeln (' *        * ');

writeln('* ******');

end;

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 117 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON