YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 117 SGK Tin học 11

Giải bài 1 tr 117 sách GK Tin học lớp 11

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm:

  • Giống nhau: Cà thủ tục và hàm đều là chương trình con, cấu trúc giống như một chương trình trừ dòng đầu tiên và kết thúc bằng END; (thay vì END.). Cả thủ tục và hàm có thể chứa các tham số (tham số giá trị và tham số biến), cùng tuân theo quy định về khai báo và sử dụng các loại tham số này.
  • Khác nhau: Việc thực hiện hàm luôn trả về giá trị kết quả thuộc kiểu xác định và giá trị đó được gán cho tên hàm.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 117 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON