Tin học 10 Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt internet explorer

Lý thuyếtTrắc nghiệm FAQ

Nội dung của bài thực hành Sử dụng trình duyệt internet explorer nhằm giúp các em bước đâu làm quen với việc sử dụng trình duyệt internet explorer và làm quen với một số trang Web để đọc, lưu thông tin và duyệt các trang Web bằng các liên kết. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học.

Tóm tắt lý thuyết

1. Mục đích, yêu cầu

 • Làm quen với việc sử dụng trình duyệt Internet Explorer.
 • Làm quen với một số trang web để đọc, lưu thông tin và duyệt các trang web bằng các địa chỉ liên kết.

2. Nội dung

a. Khởi động trình duyệt IE

Ta sẽ làm quen với việc tìm kiếm thông tin nhờ sử dụng trình duyệt Internet Explorer (viết tắt là IE). Để khởi động trình duyệt, ta thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nháy đúp chuột vào biểu tượng của IE  trên màn hình nền;
 • Nhấn phím Internet trên bàn phím (nếu có).

Trên màn hình xuất hiện cửa sổ làm việc của IE (hình 1):

Hình 1. Cửa sổ Internet Explorer

b. Truy cập trang Web bằng địa chỉ

Hình 2. Trình duyệt Internet Explorer

Khi đã biết địa chỉ của một trang web, ví dụ http://www.vnn.vn là trang chủ của VietnamNet, để truy cập trang web đó thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1. Gõ vào dòng Address (hình 2): http://www.vnn.vn;
 • Bước 2. Nhấn phím Enter.

Trang web được mở ra (có thể như hình 2).

c. Duyệt trang Web

 • Nháy chuột vào nút lệnh \(\leftarrow\) (Back) để quay về trang trước đã duyệt qua;
 • Nháy chuột vào nút lệnh \(\rightarrow\) (Forward) để đến trang tiếp theo trong các trang đã duyệt qua;
 • Nháy chuột vào các liên kết để chuyển từ một trang web này đến một trang web khác.

Chú ý: 

Các địa chỉ liên kết thường là những cụm từ được gạch chân hoặc được hiển thị với màu xanh dương.

Có thể dễ dàng nhận biết các địa chỉ liên kết bằng việc con trỏ chuột sẽ chuyển thành hình bàn tay  khi di chuột vào địa chỉ liên kết.

Ví dụ 1: Nháy chuột vào địa chỉ liên kết Văn hóa của trang www.vnn.vn thì trang web về văn hóa của www.vnn.vn sẽ được hiển thị (có thể như hình 3).

Hình 3. Một trang web của www.vnn.vn

Người dùng có thể dừng lại để đọc các thông tin hoặc nháy chuột vào các liên kết khác trong trang này để mở ra các trang web tương ứng.

d. Lưu thông tin

Nội dung trên trang web (đoạn văn bản hoặc ảnh hoặc cả ảnh và văn bản) có thể được in ra hoặc lưu vào đĩa. 

d.1 Để lưu hình ảnh trên trang web đang mở

Để lưu hình ảnh trên trang web đang mở, ta thực hiện các thao tác:

 • Bước 1. Nháy nút phải chuột vào hình ảnh cần lưu, một bảng chọn (hình 4) được mở ra.
 • Bước 2. Nháy chuột vào Save Picture As..., khi đó Windows sẽ hiển thị hộp thoại để ta lựa chọn vị trí lưu ảnh;
 • Bước 3. Lựa chọn thư mục chứa ảnh và đặt tên cho tệp ảnh (nếu không chấp nhận tên mặc định);
 • Bước 4. Nháy chuột vào Save để hoàn tất.

Hình 4. Bảng chọn tắt cho phép

d.2. Để lưu tất cả thông tin trên trang web hiện thời

Để lưu tất cả thông tin trên trang web hiện thời, ta thực hiện các thao tác:

 • Bước 1. Chọn lệnh File \(\rightarrow\) Save As... (hình 6);
 • Bước 2. Chọn Save as..., một hộp thoại mở ra cho phép đặt tên tệp và chọn vị trí lưu tệp;
 • Bước 3. Nháy chuột vào Save để hoàn tất việc lưu trữ.

Hình 5. Bảng chọn File cho phép lưu hoặc in trang web

Chú ý 2: Để lưu một phần văn bản trên trang web, ta chọn phần văn bản đó rồi nháy nút phải chuột và làm tương tự như lưu ảnh.

d.3. In trang web hiện thời
 • Từ menu File -> print.
 • Hộp thoại cho phép in xuất hiện.
 • Chọn Print.
d.4. In nội dung được chọn trên trang web
 • Chọn nội dung cần in (bôi đen).
 • Từ menu File -> print.
 • Hộp thoại cho phép in xuất hiện.
 • Chọn mục Selection sau đó nhấn Print.

Lời kết

Sau khi học xong Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt internet explorer, các em cần nắm vững các thao tác:

 • Khởi động trình duyệt IE;
 • Truy cập trang web bằng địa chỉ;
 • Duyệt trang web bằng các nút lệnh Back, Forward;
 • Lưu hình ảnh, thông tin trên trang web;
 • In thông tin trên trang web.

Trong phần sau là các câu hỏi Trắc nghiệm bài thực hành số 10 về Sử dụng trình duyệt internet explorer nhằm giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học. Ngoài ra, nếu có thắc mắc về các nội dung có liên quan đến bài học thì các em vui lòng đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được hỗ trợ.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm bài học trước và bài học sau:

>> Bài trước: Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

>> Bài sau: Bài tập và thực hành 11: Sự hình thành và phát triển của internet

Chúc các em học tốt!

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

Được đề xuất cho bạn