YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Em hãy cho biết tên chương trình không phải là trình duyệt web?

  • A. Internet Explorer
  • B. Opera
  • C. Yahoo messenger
  • D. Firefox
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chương trình không phải là trình duyệt web Yahoo messenger

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4833

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON