ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 87 SGK Tin học 10

Giải bài 3 tr 87 sách GK Tin học lớp 10

Nêu và so sánh các đặc trưng của Windows và Linux.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

 • Một số đặc trưng chung của Windows:
  • Chế độ đa nhiệm;
  • Có một hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với các biểu tượng kết họp gỉữa đồ họa và văn bản giải thích;-
  • Cung cấp nhiều công cụ xử lí đồ hoạ và đa phương tiện (Multimedia)
  • Đảm bảo khai thác có hiệu quả nẳhiều loại dữ liệu khác nhau như âm thanh, hình ảnh
  • Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng.
 • Một số đặc trưng chung của Linux:
  • Linux là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng;
  • Có hệ thống quản lí tệp đơn giản và hiệu quả;
  • Có một hệ thống phong phú các môđun và chương trình tiện ích hệ thống.
  • Linux đã cung cấp cả chương trình  nguồn của toàn bộ hệ thống, làm cho nó có tính mở rất cao.
 • Còn ít các phần mềm ứng dụng chạy trên Linux so với trên Windows nên việc sử dụng Linux còn bị hạn chế.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 87 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON